Team Moldavië

Millstream Moldova kent een sterk team van partners die direct betrokken zijn bij het laten slagen van deze onderneming.
Het is een combinatie van Nederlandse en Moldaafse partners die dit project tot een succes maken.

partners

De Nederlandse partners:

  1. Sjack en Miranda Snepvangers (Ondernemers in agrarische sector)
  2. Jim Boet (bedrijfsleider in Moldavië)
  3. Jan Willem Borgers (dierenarts in Nederland)
  4. Henk de Jong (jurist en ondernemer)
  5. FMO (ontwikkelingsbank)

Voor een nadere toelichting:
Nederlandse Partners

partners01

De Moldavische partners:

  1. Iwan Guranda (locale agrarische ondernemer)
  2. Lapmol (zuivelfabriek)
  3. Ministerie van Landbouw in Moldavië

Voor een nadere toelichting:
Moldavische partners

Daarnaast is/wordt er nauw samengewerkt met andere partners die bijdragen aan het succes van het bedrijf:

  1. Euromol (financiële en juridische dienstverlener)
  2. Jan van Laar (Agriment: agrarisch adviseur).

Ondanks de sterke cultuur verschillen, is er groot wederzijds begrip voor elkaar omdat iedereen hetzelfde doel wil bereiken: het succesvol starten en laten draaien van een melkvee bedrijf in Moldavië. Uiteraard om voor de partners financiële successen te realiseren, maar ook om de melkvee sector in Moldavië naar een hoger plan te tillen.