Locatie Moldavië

GOLENI

Het melkveebedrijf is gevestigd in Goleni. In de directe omgeving van de boerderij heeft het bedrijf 250ha landbouwgrond tot haar beschikking voor de verbouwing van gewassen.

Goleni is een dorp in het Noorden van Moldavië. De dichtstbijzijnde grotere stad is Edinet, waar ook de belangrijkste lokale overheden zitten.

Het bedrijf is gevestigd op een oude staatsboerderij uit de Sovjet Unie tijd. Dit was destijds een groot vleesveebedrijf. Van de nog aanwezige gebouwen waren eigenlijk alleen nog een stal, een woning en de silo in dusdanig staat dat deze gebruikt zijn voor het melkveebedrijf. Veder was er op het terrein wel nog de nodige infrastructuur aanwezig (2-tal watertorens en aansluiting elektriciteit met een aanwezige transformator)

locatiegoleni02

Hiernaast is de kaart van Moldavie waar de locatie Goleni op is aangegeven. De hieraan gekoppelde foto is een satellietbeeld van de locatie zoals deze was toen we het terrein aanschaften. In het geel zijn de geplande nieuwe of verbouwde constructies aangegeven.

HET MELKVEEBEDRIJF

Op het melkveebedrijf zijn de volgende gebouwen aanwezig:

1. Melkveestal voor 230 melkkoeien

Dit betreft een melkveestal naar Nederlands design (afmetingen 28 m breed, 100 m lang en 9,6 m hoog) en alle inrichting en instrumenten zijn ook aangeschaft in Nederland.
Tekening van de stal

2. Jongveestal

Hiervoor is gebruikt gemaakt van een nog aanwezige stal. Deze is omgebouwd voor de opvang van jongvee.

3. Woonhuis en Sanitaire ruimte

Hiervoor is gebruik gemaakt van een nog aanwezig gebouw. Dit gebouw is omgebouwd tot woonhuis van de Nederlandse bedrijfsleider. Daarnaast is er in dit gebouw een apart gedeelte gemaakt voor het personeel om zich te kunnen omkleden en douchen voordat zij in contact komen met de koeien. Dit gedeelte kent ook een bedrijfskantine waar het personeel kan eten en drinken.

4. Voeropslag

Van een oorspronkelijk stal zijn de betonnen staanders gebruikt om een voeropslag te maken. Van hieruit kan het voer voor dagelijkse consumptie gepakt worden om gemengd te worden voordat het naar de koeien gaat.

5. Mestbassin

Naar Nederlandse maatstaven en met Nederlands materiaal is een separaat mestbassin aangelegd voor de opvang van mest. Deze mest zal gebruikt worden voor het bemesten van de landbouwgrond. Iets wat met in Moldavië momenteel niet doet omdat met niet de kennis en capaciteit heeft om dit veilig en goed op te slaan en te gebruiken voor het verbeteren van de vruchtbaarheid van de grond.

6. Silo’s

Een nog bestaande silo (100 m lang en 16 m breed) is opgeknapt voor het verbouwde mais. Daarnaast zal er een silo zijn voor de verbouwde Lucerne.

7. Watertoren

De reeds aanwezig watertoren is vervangen en het buizen- en pompsysteem vernieuwd en zo aangelegd dat het goed beschermd is tegen de strenge winterkou.
Door de watertoren heeft het bedrijf een eigen watervoorziening via grondwater, waarvan de kwaliteit uitzonderlijk goed is. Tevens zijn er leidingen gelegd naar de 2e nog bestaande watertoren zodat andere lokale ondernemers en bewoners ook water kunnen tappen voor hun behoeften. In het dorp en de omgeving is namelijk geen verdere watervoorziening.

8. Elektriciteit

De aanwezige toevoer van elektriciteit is omgelegd om de bouw van de melkveestal mogelijk te maken op de gewenste locatie. Daarnaast is de transformator vernieuwd en zijn nieuwe veilige leidingen aangelegd naar de aanwezige opstallen. Tevens zijn de verbindingen naar het naast het bedrijf gelegen agrarische bedrijf van de lokale partner Iwan Guaranda verbeterd zodat daar ook de elektriciteitsvoorziening verzekert bleef.