Historie Nederland

Historie familie Snepvangers

De boerderij werd gebouwd in 1812. Tussen 1920 en 1925 werd de boerderij gepacht door weduwe Mevrouw Snepvangers-Simons.
Zij kwam vanuit Sprundel, ze had in totaal 5 kinderen maar 3 kinderen van haar verhuisde mee naar de Heimolen.
De zoon, Antonius Snepvangers, trouwde later (1941) met Laura de Bruijn en nam de pacht van de boerderij over.
boerderijfoto
Uit dit huwelijk kwamen 4 kinderen: 2 zoons en 2 dochters. Toon Snepvangers (2e zoon) is het bedrijf begonnen met het houden van koeien, varkens, kippen en tuinbouw. Het heuvelachtige landschap rondom het bedrijf was zeer gunstig voor de tuinbouw. Het heuvelachtige landschap maakte het tevens waar mogelijk was om 10 maanden per jaar te boeren op eigen grond. Toon Snepvangers verbouwde onder andere asperges, prei en aardbeien. In 1970 is het bedrijf overgenomen door de 2e zoon, Christ Snepvangers. Hij trouwde in 1969 met Cor Perdaems. Ook hij pachtte de boerderij weer van Graaf Henri Ghilain Pelletier (een Fransman) wonend te Mattenburgh. Op dat moment werd er gemolken in een grupstal met 22 melkkoeien, 7 vaarzen en 500 kippen.
christ01
In deze periode vond er een grote verandering plaats in de bedrijsvoering. Er werd steeds meer gespecialiseerd en Christ Snepvangers koos voor melkveehouderij. De andere takken werden langzaam wat afgebouwd. In 1973 is er een nieuwe ligboxen stal gebouwd speciaal voor de melkkoeien. Tevens ging men melken met een 2 x 4 stands melkstal. In december 1975 is de boerderij in eigendom gekomen van Christ en Cor Snepvangers-Perdaems.
Christ was een vooruitstrevende boer hij kocht steeds grond bij om de boerderij uit te breiden. Hij hield van goed materiaal en onderhield zijn werktuigen keurig. . In de loop der jaren is er ook grond bijgekocht op andere locaties om gras, mais en bieten te verbouwen voor eigen gebruik. Ook gingen ze aardappelen en uien zetten. In 1980 bouwde Christ en Cor een nieuw woonhuis. In 1983 kocht hij zijn eerste melk quotum. In 1996 moest Christ vanwege gezondheidsredenen flinke stappen terug doen in het bedrijf. Op dat moment is Sjack (de 2e zoon) steeds meer in het bedrijf gestapt.

christensjack
In 1997 is hij in maatschap gegaan met zijn ouders.
In 2000 is Sjack getrouwd met Miranda Snepvangers. Ze kregen in 2004 een prachtige dochter Kristy genaamd.
In 2002 begint Sjack een neven tak naast het bestaande bedrijf, hij gaat rosé kalveren houden op een locatie in Veghel. Hij begint eerst voorzichtig met 350 kalveren maar later groeit hij uit tot 1400 kalveren. Hiervoor moet hij in eerste instantie meerdere keren per week naar Veghel. Na de opstartfase gaat alles vlot lopen waardoor hij nu iedere 2 weken het bedrijf bezoekt.
In maart 2007 verhuizen de ouders van Sjack naar een nieuw huis aan de Huybergsebaan. Daarna is het woonhuis gekocht en grondig verbouwd door Sjack en Miranda. Dit was precies 27 jaar geleden gebouwd.
In 2005 komt een stagiaire “Jim Boet” genaamd stage lopen vanuit de Universiteit Wageningen. Met deze jongen klikt het meteen erg goed. Als Sjack dan samen met Jim dezelfde ambities blijkt te hebben om in het buitenland een melkveebedrijf op te starten worden de eerste plannen op een kladblokje gemaakt. En later worden de eerste oriënterende reisje gemaakt naar Kosovo. Vanwege de politieke onzekerheid in dit land vinden ze het niet stabiel genoeg om daar een geheel nieuw bedrijf op te zetten. Hun reeds ingehuurde consultent Jan van Laar van Agriment wijst hun op het land Moldavië. Ze waren direct zeer enthousiast en momenteel is het melkveebedrijf in de opbouwende fase en heeft Jim zich gevestigd in Moldavië.
De vaste dierenarts Jan-Willem Borgers en diens partner Henk de Jong tonen veel interesse in het project. Sjack nodigt hun uit om een bezoek aan Moldavie te brengen. Ze komen zeer ethousiast terug en gaan mee invensteren in het project.

In januari 2012 wordt het Landbouwbedrijf Snepvangers Bergen op Zoom overgenomen door Sjack en runt hij samen met zijn vrouw Miranda het bedrijf. rabobank-dichterbij-reportage

Millstream dankt zijn naam aan Christ Snepvangers. Hij begon in de jaren 1990 met aankopen van embryo’s uit America voor het fokken van hoog producerende dieren met top exterieur. En tevens begon hij met het fokken van dressuur en spring paarden. Om een eigen naam aan zijn fok producten te kunnen geven besloot hij het gebied Molenbeek (waar de boerderij gevestigd is) te vertalen naar het Engels: MILLSTREAM. En zo is de naam Millstream nog steeds een feit en niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland.