Melkvee Nederland

Millstream Bergen op Zoom

Het melkveebedrijf in Heimolen kent een gemiddelde van 145 melkkoeien, 15 droge koeien, en bijbehorend jongvee. De gemiddelde koe op dit bedrijf levert zo’n 9800 kg melk per jaar.
In 2013 wordt er een nieuwe melkveestal in gebruik genomen voor 200 melkkkoeien. Vernieuwing was noodzakelijk omdat de huidige ligboxenstal niet voldoende ruimte meer bood. De nieuwe stal moet vooral kunnen bij dragen aan arbeids efficiëntie, dierwelzijn en het produceren van kwalitatief hoogwaardige melk.

Voor het ruwvoer van de koeien en voor akkerbouw, heeft het bedrijf 235 ha beschikbare grond. Een deel van deze gronden bestaat uit permanent natuurlijk grasland.
Het melkvee wordt gevoerd met gras, hooi, mais, en diverse mengvoeders en mineralen/vitaminen.
Het totaal wordt gemengd aangeboden aan de runderen. Dit alles wordt op de kg nauwkeurig gewogen en geregistreerd.

Sjack en Miranda leiden het bedrijf en vinden het erg belangrijk dat de rol van de agrarische sector een goede plaats heeft in de maatschappij en daar moet je als ondernemer ook je steentje aan bij willen dragen. Sjack is daarom ook vooruitstrevend in het doen van investeringen die aansluiten bij de wens in Nederland om schoner en veiliger te produceren en om het dierenwelzijn te verbeteren. Regelmatig worden er ook - al dan niet samen met bijvoorbeeld FrieslandCampina open dagen georganiseerd om juist ook de maatschappij een goed inzicht te geven in wat er zich afspeelt op een melkveebedrijf.