Nederlandse Partners Moldavië

sjack.klein SJACK SNEPVANGERS
Agrarisch ondernemer en initiatiefnemer van dit project.
Sjack heeft in Nederland een melkvee- (135 koeien met groei naar zo’n 200 koeien) en rosekalveren (1400 rosekalveren) bedrijf onder zijn bedrijfsnaam Millstream. Deze ondernemingen leidt Sjack samen met zijn vrouw Miranda, die daarnaast ook actief is de paardensport met name in de discipline springen. Sjack en Miranda hebben 1 dochter; Kristy.

jim-boet.2 JIM BOET
Jim Boet is in 2011 afgestuurd aan de Hoge School Wageningen in de richting International Herd Management.
Jim is ooit als stagiaire gaan werken op het landbouwbedrijf van Sjack Snepvangers en sinds die tijd heeft hij regelmatig voor Sjack gewerkt.
Jim had een grote wens om een agrarisch bedrijf te leiden en heeft samen met Sjack het Moldavië plan opgezet.
Jim woont en werkt inmiddels op het melkveebedrijf in Moldavië.

jan-willem JAN WILLEM BORGERS
Jan Willem Borgers is sinds 1992 actief in de regio Bergen op Zoom/Roosendaal als veearts.
Hij heeft zich in de loop der jaren volledig gespecialiseerd in de landbouwhuisdieren en in het bijzonder in melk en vleesvee.
Jan Willem heeft samen met Toon Meesters een gespecialiseerde dierenartsenpraktijk in die regio onder de naam Vee & Arts Veterinaire Diensten.
Jan Willem zal samen met de lokale dierenartsen zorg dragen voor de gezondheid en welzijn van de koeien in Moldavië.

fotohenk02 HENK DE JONG
Henk is van origine jurist en heeft een groot deel van zijn leven gewerkt als verantwoordelijk bedrijfsjurist voor grote ondernemingen die hun (Europese) hoofdkantoor in Nederland hadden. Daarna heeft hij samen met andere oud collega’s een eigen bedrijf opgezet (IBTM Group) dat zich gespecialiseerd heeft in het daadwerkelijk succesvol uitvoeren van grote reorganisatie of veranderings-projecten in de industrie.
Henk heeft zich intensief bezig gehouden met het opzetten van het business plan, het onderhandelen en sluiten van contracten met de lokale partners en het onderhouden van de contacten met de lokale overheden voor juridische en fiscale zaken.

FMO - NEDERLANDSE ONTWIKKELINGSBANK
In de FMO bank (Nederlandse Financieringsmaatschappij Ontwikkelingslanden) heeft Millstream Moldova een goede financiële partner gevonden. Deze ontwikkelingsbank heeft in de vorm van de FOM-regeling (“Financiering opkomende markten”) een aantrekkelijke mogelijkheid om een lening te geven aan Nederlandse ondernemers die hun kennis, kapitaal en ervaring aanwenden voor projecten in ontwikkelingslanden.
Voor dit agrarische project werkt de FMO nauw samen met de Rabobank die haar kennis en ervaring met dergelijke projecten in Oost-Europa ter beschikking stelt om samen met de Nederlandse ondernemer een goed en realistisch business plan te maken.
fmologo rabobanklogo