Moldavische partners Moldavië

iwan03 IWAN GURANDA
Iwan is 1 van grotere agrarische ondernemers in de regio Edinet waar het melkveebedrijf is gevestigd. Iwan heeft landbouwgrond in eigendom en heeft een eigen landbouwmachine park die hij gebruikt voor het bewerken van grote stukken landbouwgrond in die regio. Iwan heeft in het verleden een eerder project gedaan met een nederlandse ondernemer op het terrein van pootaardappelen en dat project loopt nog steeds. Iwan is sterk betrokken bij het realiseren van alle lokale zaken en uiteraard bij het leveren van allerlei diensten aan Millstream Moldova voor het bewerken van het land.

lapmol-logo Lapmol

Lapmol is 1 van de grotere zuivel verwerkers in Moldavië. Lapmol heeft daarvoor een grote zuivel fabriek in de buurt van de hoofdstad Chisinau en een poedermelk fabriek in het noorden van Moldavië. In de zuivelfabriek wordt er naast het maken van melkproducten een verscheidenheid van andere zuivelproducten gemaakt zoals yoghurt, zuivelkoekjes, etc. Daarnaast is Lamol de distributeur van Danone producten in Moldavië. Lapmol Moldavië is onderdeel van een grotere Russische groep die zuivel verwerkende bedrijven heeft in Rusland en de Oekraïne.
Lapmol is er van overtuigd dat door de komst van Millstream naar Moldavië, de gehele zuivel sector zal profiteren van deze kapitaal en kennis injectie en de zuivel sector als geheel naar een hoger plan zal tillen. Lapmol en Millstream hebben daarom een langlopend contract getekend zodat beide partijen kunnen profiteren van het feit dat Millstream hoge kwaliteitsmelk gedurende 12 maanden van het jaar gaat produceren in Moldavië.

ministery Ministery of agriculture and Food of Moldova
Om het land Moldavië verder te ontwikkelen, is het Ministerie van Landbouw actief om nieuwe agrarische investeerders in het land zoveel mogelijk te ondersteunen. Het Ministerie acht het van groot belang dat ook Nederlandse ondernemers met hun kennis en ervaringen, naar Moldavie komen om de natuurlijke bronnen die het land heeft, op een goede en gezonde manier aan te wenden voor agrarische productie en zo de agrarische sector in het land naar een hoger plan te tillen. Medewerkers van het Ministerie ondersteunen Millstream Dairy dan ook met name door Millstream wegwijs te maken in de lokale wet- en regelgeving en te helpen met het volgen van de juiste procedures en registraties die nodig zijn voor een dergelijk bedrijf.